perjantai 25. syyskuuta 2009

Mediakasvatus matematiikassa

Inspired by: Kurssikirjan kappale "Koulujen mediakasvatus ja opettajankoulutus".

"Opettajankoulutuksessa mediakasvatus onkin yhä paremmin otettu huomioon, mutta edelleen on mahdollista valmistua opettajaksi ilman suorituksia mediakasvatuksesta." Tämä pitää paikkansa ainakin omissa opinnoissani. Olen itse nyt tällä kurssilla opettajan opintojeni puitteissa, mutta kieltämättä kurssi ei ole pakollinen koulutuksessani. Tämän jälkeen ei myöskään näyttäisi olevan tarjolla enempää mediakasvatusta opekoulutuksessa, se on jätetty oman kiinnostuksen varaan.

Mediakasvatuksella ei ole peruskoulussa eikä lukiossa omaa oppiainettaan, mutta se mainitaan opetussuunnitelmassa aihekokonaisuutena. Kokonaisuuden tavoitteet määritellään mm. seuraavanlaisesti: "päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja."

Tartuin varsinkin kohtaan "kehittää median käyttötaitoja". Tulevassa työssäni matematiikan opettajana aion yrittää ujuttaa mediakasvatusta opetukseeni. Käyttötaitojen opettaminen tuntuu tällä hetkellä luontevimmalta tavalta toteuttaa se. Voisin esimerkiksi näyttää oppilaille netistä löytyviä hyviä sivustoja, joilta löytyy sekä teoriatietoa että tehtäviä ratkaisuineen. Niitä voi käyttää opitun kertaamiseen tai oman mielenkiinnon mukaan uuden oppimiseen.

Netistä löytyy myös erilaisia "online laskimia", eli ohjelmia, joilla voi laskea monimutkaisia mekaanisia laskuja ja piirtää kuvaajia. Esimerkkinä WIMS, johon tutustuin vasta yliopiston matematiikan kurssilla, jonka veti muistaakseni Harri Hietikko. Netistä löytyy varmasti myös erilaisia appletteja, joilla voi tutkia vaikkapa kuvaajan muutosta ajan suhteen tms. Näiden ohjelmien esittelyn ajankohta olisi kuitenkin syytä miettiä tarkkaan, jotta ne toimisivat ajattelun apuvälineinä, eivätkä kotitehtävien helpottajina.

Täytyy muistaa myös painottaa, että kaikessa mitä netistä löytyy pitää muistaa kriittisyys, matemaattinen tieto ei ole poikkeus. Esimerkiksi suomenkielisessä Wikipediassa osa matematiikan artikkeleista on puutteellisia tai jopa virheellisiä.

Toivon mukaan matkan varrelta tarttuu mukaan myös muita keinoja ja ideoita miten mediakasvatusta saisi integroitua matematiikan opettamiseen. Otan vastaan ehdotuksia ^_^ Ideat mille tahansa luokka- ja koulutusasteelle otetaan ilolla vastaan!

Lähteet: Kynäslahti, Kupiainen & Lehtonen (toim.): Näkökulmia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti